Zgłoszenie serwisowe

Dane Zgłaszającego

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

E-mail

Numer telefonu

Dane reklamowanego towaru

Data zakupu

Numer faktury VAT

Ilość reklamowana

Czas wykrycia wady

Żądanie reklamującego

Powód reklamacji

Zdjęcia Reklamowanego Towaru

Zdjęcia reklamowanego towaru należy przesłać na adres e-mail: technet.olsztyn@gmail.com


Zgadzam się z Polityką prywatności.